FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

よくある質問

よくある質問

ค่าธรรมเนียมการศึกษา


- ค่าธรรมเนียมการศึกษากรุณาโทรติดต่อโรงเรียน ที่ 02-4670559 หรือติดต่อห้องธุรการโรงเรียน เพื่อสอบถาม - สามารถให้เบอร์โทรติดต่อที่ท่านสะดวก ที่เฟสบุ๊ค "โรงเรียนสุภาคมศึกษา" เจ้าหน้าที่จะโทรกลับเพื่อพูดคุยและตอบข้อซักถาม - ผู้ปกครองสามารถนัดเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อให้เราอธิบายวิธีการเรียนการสอน หลักสูตรที่เราใช้ และนำชมสถานที่ เป็นวิธีการที่เราแนะนำมากที่สุด เพื่อให้ท่านเข้าใจข้อปฏิบัติและวิธีการดำเนินการของเรา ก่อนเตรียมตัวให้นักเรียนเข้าเรียน
ช่องทางการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา


จ่ายได้ 2 ช่องทาง 1. "จ่ายเงินสด" ที่ห้องธุรการโรงเรียนสุภาคมศึกษา 2. "จ่ายเงินโอน" โดยขอเลขบัญชีได้จากห้องธุรการของโรงเรียนเท่านั้น สำหรับการจ่ายเงินโอน ผู้ปกครองต้องส่งสลิปโอนเงินให้กับโรงเรียนทาง Email "Suphakomsuksa@gmail.com" หรือ เมสเสจส่วนตัวในเพจ "โรงเรียนสุภาคมศึกษา" โดยระบุว่าเป็น "ค่าเทอม" หรือ "ค่าเรียนพิเศษของเดือน...." ของ ด.ญ./ด.ช......... นักเรียนชั้นปีที่ ........ รหัสนักเรียน ........ *หากไม่ส่งสลิปมาโรงเรียนจะไม่สามารถอัพเดทข้อมูลหรือออกใบเสร็จให้ท่านได้ในทุกกรณี และท่านอาจมีรายชื่ออยู่ในผู้ที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อจบปีการศึกษา* หมายเหตุ: โรงเรียนจะออกใบเสร็จให้ต่อเมื่อผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนครบเต็มจำนวนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
แผนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และ ค่าเรียนพิเศษ


1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ต้องชำระก่อนเปิดเทอม หรือภายใน 2 สัปดาห์แรกของแต่ละเทอม โดยชำระเต็มจำนวนเท่านั้น * หากผู้ปกครองไม่สามารถชำระตามเงื่อนไขได้ให้แจ้งเรื่องที่ ธุรการโรงเรียน เพื่อติดต่อ "ผู้อำนวยการโรงเรียนสุภาคมศึกษา" หรือ "ผู้จัดการโรงเรียนสุภาคมศึกษา" เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาของบุตรหลานท่าน * ผู้ปกครองต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวนให้กับโรงเรียนสุภาคมศึกษาโดยไม่มีข้อแม้ในทุกกรณี - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. ค่าเรียนพิเศษ ชำระเต็มจำนวนสำหรับทั้งเทอม หรือ ชำระเป็นรายเดือนภายในวันที่ 5 ของแต่ละเดือน
ติดต่อโรงเรียน


ที่อยู่: ซอยเพชรเกษม19 (วัดนวลนรดิศ) ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ โทร: 02-467-0559 และ 000-000-0000 อีเมล์: Suphakomsuksa@gmail.com FB: โรงเรียนสุภาคมศึกษา (Suphakomsuksa) Website: www.suphakomsuksa.com เวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น. หมายเหตุ: โรงเรียนจำเป็นต้องถามชื่อ-นามสกุล ของผู้ปกครองและนักเรียนในการติดต่อ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสุภาคมศึกษา